Menu

Trainingen

Geschillen komen vaak voort uit langdurige onenigheid tussen mensen. Tientallen telefoontjes, brieven of e-mailberichten zijn in die gevallen aan de orde van de dag. Het is juist dat stuk communicatie waar het meestal fout gaat. De een voelt zich niet gehoord en begrepen. De ander is de lastige persoon meer dan zat. Verbale en non verbale agressie zijn veel gehoorde klachten. Dergelijke situaties eindigen meestal niet in een win – win uitslag.

Juist hierop wil Blok Conflictbeheersing inspelen. Door advies en trainingen te geven aan het MKB, instellingen, verenigingen, maatschappen en semi-overheidsinstellingen. Mijn ervaring en de gevolgde cursussen wil ik gebruiken om mens en organisatie weerbaarder te maken maar ook tegelijkertijd ook te laten inzien hoe je wel een goede relatiecommunicatie opbouwt. Deze trainingen zijn dan gericht op de juiste communicatie tussen bedrijf/stichting/etc. en de klant/priv├ępersoon. Hoe om te gaan met verbale en non verbale agressie op de werkvloer. Wat te doen als een klant van kwaadheid over de balie springt. Wat kun je beter wel en beter niet zeggen. Kortom: op basis van vragen vanuit de markt stabiliteit en tools aanreiken aan diegene die veelvuldig te maken krijgen met agressie of dreiging.

De opzet is om mensen individueel te trainen en te coachen of in groepsverband tot maximaal 10 personen per keer. Eerst een inventarisatie van het bedrijf of instelling en de problemen welke men tegenkomt. Vervolgens een inventarisatie/profilering van de betrokken medewerkers. Dan aan de hand van onder andere rollenspellen. Het aanreiken en oefenen van vaardigheden.

Vraag training aan