Menu

Wie zijn wij?

Ik wil de vraag iets anders stellen: wie is Pieter Lok?
Genetisch bepaald door twee ouders, toegerust voor het leven in de maatschappij door opvoeding en onderwijs, familie en vrienden, succes en teleurstelling.

Mijn moeder had graag binnenhuisarchitecte willen worden en dat had ze zeker goed gedaan. Mijn creativiteit heb ik van haar gekregen. Daarbij is ze zeer perfectionistisch en ook daarvan heb ik wel een dosis meegekregen.
Mijn vader is idealistisch, soms te. Ik stel ook hoge idealen en heb met m’n vader gemeen, dat we in onze ijver die idealen te bereiken niet gauw opgeven. Volharding. Mijn vader heeft/had de neiging soms te lang en te ver door te gaan. Daar heb ik van geleerd op tijd grenzen te stellen. We zijn beiden sociaal met gezonde aandacht voor onze medemens. Dat heeft ons mensenkennis gebracht.

Intuïtief is mijn moeder sterk, mijn vader meer analytisch. Ik ben een combinatie.
In mijn werkzaam leven ben ik opgeklommen langs de ladder van succes en teleurstelling. Ook dat heeft me gevormd. Vanuit mijn loopbaan binnen het bedrijfsleven is mijn voorliefde voor conflictbemiddeling gegroeid. Diverse problemen op het personele vlak alsmede ook ook bedrijfs-maatschappelijk vlak heb ik mogen behartigen. De opleiding tot Mediator heeft daaraan nog meer tools en inzichten toegevoegd.

Van huis uit is de belangstelling voor en betrokkenheid bij politiek en maatschappij vanzelfsprekend. Dat heeft al tot diverse nevenfuncties geleid.

Neem contact op